Zdravokaždý deň

Bezmäsitéjedlá

Niečosladké?

Akceptujeme všetky druhy stravných lístkov (gastrolístkov)

V prípade závodného stravovania

je možné využívať naše vlastné stravné lístky, ktorých Vami odobraný počet bude po dodaní služby Vašej spoločnosti následne vyfakturovaný